De Ark- Die Arche-The Ark | Eden Lifestyle Centre | Het Kervel
Home
De Ark
Kinderen
Jeugd
Landgoed Het Kervel
Accomodatie
Activiteiten
Fotogalerij
Eden Lifestyle Centre
Producten
Projecten
Contact
Activiteiten
Wintercampmeeting van 26 December - 1 Januari 2015

Wij nodigen u allen hartelijk uit voor de komende campmeeting waar we allen zeer in het geloof gesterkt kunnen worden. Het hoofd-thema is: Leren van het verleden, met een blik op de toekomst. Er komen onderwerpen aan bod die ons allen aangaan. Om het pro-gramma te downloaden klik hier. Tussendoor is er ruim tijd voor zendingsberichten, persoonlijke getuigenissen, muziek en zang.
Voor de kinderen is er een speciaal programma. Om meer uitnodigingen te downloaden, klik hier.

Sprekers zijn: Dever Kujur (Health Ways, India), Emiliano Richards (Restoring the Old Paths Ministry, USA), Enock Robinson (Voorburg, NL), Frits von Tronchin (Angels with a Mission, NL).

De kosten
Gehele periode, incl. maaltijden + accomodatie € 175,-
Per dag € 32,50. Extra voor douche/bad € 3,-
Voor een 1-persoonskamer geldt een toeslag van € 14,- per dag
(wij moeten dan extra kamers inhuren)

Kinderen t/m 4 jaar gratis, tot 12 jaar 50% korting, jeugd t/m 18 jaar 25% korting. NB: Uw aanmelding ligt pas vast na aanbetaling van minimaal € 50,00 per persoon. Dit bedrag wordt niet geretour-neerd bij afmelding. Voor degenen die een gering inkomen hebben kan een regeling worden getroffen. Wij hopen een gezegende bij-eenkomst samen te hebben.

Aanmelden? Klik hier

Internationale Campmeeting 2015

Van 24 juli tot 2 augustus, 2015 zal de internationale campmeeting plaatsvinden.

Sprekers zijn: Wordt nog bekend gemaakt.

De kosten
Gehele periode, incl. maaltijden + accomodatie € 245,-
Per dag € 31,50. Extra voor douche/bad € 3,-
Voor een 1-persoonskamer geldt een toeslag van € 14,- per dag
(wij moeten dan extra kamers inhuren)
In een tent/caravan € 3,50 per dag p.p.

Kinderen t/m 4 jaar gratis, tot 12 jaar 50% korting, jeugd t/m 18 jaar 25% korting. NB: Uw aanmelding ligt pas vast na aanbetaling van minimaal € 50,00 per persoon. Dit bedrag wordt niet geretourneerd bij afmelding. Voor degenen die een gering inkomen hebben kan een regeling worden getroffen. Ook kan er extra korting gegeven worden door te helpen in de voorbereiding, tijdens en na de meeting. Wij hopen een gezegende bijeenkomst samen te hebben.
Aanmelden? Klik hier

Geschriften Evangelisatie

Dit is de tak van werk waarbij het verspreiden van het evangelie middels boeken, tijdschriften, cassettes, cd’s en video’s voorop staat. Dit o.a. door huis aan huis de mensen te bezoeken of door het organiseren van een avond met boekentafel etc. Het is zegenrijk werk, want je komt met heel veel mensen in contact. De discipelen gingen destijds al van huis tot huis. En God was met hen. En God roept ook nu op om erop uit te gaan met Zijn Woord.
Vanuit de Stichting Elisa proberen we middels praktische voorbeelden, ontmoetingsdagen en samenwerking dit belangrijke werk op te bouwen. Het is altijd een zegen om van elkaar te leren en ervaringen uit te wissen. In het boek: ‘De colporteur als evangelist’ staat op blz. 3: “Wanneer de geschriften evangelisatie op de juiste wijze wordt verricht, is ze een zendingswerk van de eerste rang, en vormt tevens een succesvolle gelegenheid, om de mensen met de belangrijke waarheden van deze tijd bekend te maken.” Interesse? Klik hier


Zendingstraining

Deze trainingen worden veel door jongeren bezocht, maar zijn niet aan leeftijd gebonden. De dag begint met een dagopening.
’s Morgens is er eerst een Bijbelstudie, dat kan gaan over profetie, het heiligdom of andere thema’s. Daarna hebben we tekstenuurtje. Hierbij leren we een aantal Bijbelverzen uit het hoofd en leren spreektechnieken. We leren een korte toespraak te houden en vragen aan de hand van de Bijbel te beantwoorden. Er wordt veel geoefend, maar ook veel gelachen. In het begin denk je soms: “O, dat lukt me echt niet,” maar dat valt heel erg mee. Als je het als groep doet, gaat het eigenlijk vanzelf, en het is reuze gezellig.
’s Middags gaan we er dan vaak op uit. Praktische evangelisatie in de vorm van folders verspreiden, zang etc. ’s Avonds wisselen we ervaringen uit, hebben nog een studieuurtje of vrije tijd. Deze trainingen maken je bewust van de tijd waarin je leeft en je verantwoordelijkheid t.o.v. je medemens. Interesse? Klik hier
Wil(t) u/je op de hoogte blijven van deze programma’s? Vul dan hieronder uw/je gegevens in, dan ontvang(t) u/je gratis de kervelnieuwsbrief. Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen


activities
activities
activities
activities
activities
activities
campmeeting kervel
activities
activities
activities
activities
activities
campmeeting kervel
© 2014 DE ARK. All Rights Reserved