De Ark- Die Arche-The Ark | Eden Lifestyle Centre | Het Kervel
Home
De Ark
Kinderen
Jeugd
Landgoed Het Kervel
Accomodatie
Activiteiten
Eden Lifestyle Centre
Producten
Projecten
Contact
Tijdschrift De Ark
 

In de Ark gaat het om twee hoofdzaken van het leven, nl. de gezondheid naar lichaam en geest en dat voor iedereen, jong en oud. Steeds meer mensen zien in dat er iets met de gezondheid aan de hand is. Ondanks de moderne technische vooruitgang in het diagnosticeren en opereren van mensen, wat op zich heel mooi is, stijgt het aantal mensen dat vroegtijdig overlijdt aan allerlei kwalen zoals: hartinfarcten, kanker, hoge bloeddruk enz. onrustbarend. En toch is het allang een bewezen zaak dat heel veel leed en narigheid te voorkomen is door een verandering van leefstijl. U vindt in de Ark dan ook rubrieken over het voorkomen en bestrijden van ziekten en ongemakken, zoveel mogelijk op natuurlijke basis. Er werken (natuur)artsen en deskundigen aan mee om u te helpen een zo optimaal mogelijke gezondheid te genieten door een uitgekiend pakket van voeding en leefstijl. Een rubriek met recepten, vrij van dierlijke producten en bruikbare kruidentoepassingen completeren het geheel.

In de laatste eeuw "ontdekten" de mensen dat onze geest een enorme invloed heeft op ons lichaam (psyche-soma). Zorgen en problemen kunnen ziekten veroorzaken. De Schepper liet dat feit reeds lang geleden in de Bijbel opschrijven, o.a. door Salomo.

Spreuken 15:13 "Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen."

Spreuken 15:30 "Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart; een goede tijding verkwikt het gebeente."

Spreuken 17:22 "Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren."

Het is verbazingwekkend hoeveel tips onze Maker ons geeft. Hij geeft om onze gezondheid. Jezus genas ontelbare mensen. De Schepper kent ons door en door. Hij geeft ook antwoord op duizend andere vragen en het hoe en waarom van het leven. Boeiende ervaringen en zendingsberichten van mensen zoals u en ik, bewijzen dat Hij er echt is. En daarbovenop laat de Schrift ons niet in het ongewisse over de toekomst.
In de Ark wordt u aan de hand van betrouwbare Bijbelse profetieën getoond wat er speelt achter de schermen van het hedendaagse wereldgebeuren en waar dit alles toe zal leiden. De moderne wereld stevent af op een complete chaos en ook vele wetenschappers wijzen op de mogelijkheid van een totale collaps. Toch dobberen wij niet op een onbestuurbaar schip, ergens op een woeste oceaan, want de profetieën laten zien dat er een duidelijk plan is, wat zich voor onze ogen voltrekt. De Here zegt: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw." Er komt een "nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont."
2 Petrus 3:13.

Jongeren
Er is voor jullie een aparte rubriek, hoewel er zeker ook nog andere artikelen zullen zijn die zullen aanspreken. De onderwerpen lopen ver uiteen. Een aantal voorbeelden lezen? Klik dan verder naar Jeugd.

Kinderhoek
Voor de kinderen is er altijd een mooi verhaal met puzzels en dergelijke op te lossen. En je kunt er nog een leuke verrassing aan overhouden als je de oplossingen instuurt. Dat kan nu ook online. Ga maar naar de kinderhoek. Veel plezier.

Abonneren
De Ark is een kwartaalblad waarop u zich kunt abonneren. De kosten daarvoor zijn € 16,- per jaar incl. verzendkosten. Ook kunt u uw familie en kennissen verrassen met een cadeauabonnement. 1 cadeau = 4 arken! Wilt u zich abonneren? Klik dan door naar Producten.

Projecten van De Ark
De Ark is een uitgave van de stichting Elisa en is onafhankelijk van kerkelijke organisaties en is als zodanig selfsupporting. De Ark steunt ook diverse zendingsprojecten, waarover we van tijd tot tijd berichten. Klik voor meer informatie door naar Projecten.

 

 
de ark 38
de ark
de ark
tijdschrift de ark
de ark 37
 
© 2014 DE ARK. All Rights Reserved