De Ark- Die Arche-The Ark | Eden Lifestyle Centre | Het Kervel
Home
De Ark
Kinderen
Jeugd
Landgoed Het Kervel
Accomodatie
Activiteiten
Eden Lifestyle Centre
Producten
Projecten
Contact
Geduld op de proef gesteld
Hoi Jongens en meisjes

Leuk dat je ook meedoet met de raadsels!
Vergeet niet de oplossing door te sturen. Veel succes.Hallo kinderen,
Het verhaal gaat verder over Abraham. Abraham wordt vaak in de Bijbel genoemd omdat hij een hele belangrijke aartsvader was. Hij deed zijn uiterste best om God in alles te dienen want hij had God erg lief. Maar hij had ook wel fouten.
Wie van jullie is wel eens ongeduldig? Je vader, moeder of iemand anders heeft iets beloofd en je kunt bijna niet wachten tot je het ook echt hebt. Dan is het best wel moeilijk om geduld te hebben. Maar denk nu eens aan Abraham. God had beloofd dat hij een zoon, een eigen zoon zou hebben. Het was een heel, heel bijzondere belofte van God. Want Sara was intussen zo oud dat ze geen kinderen meer kon krijgen. Er nu waren er intussen al 10 hele jaren verstreken en nog was de zoon er niet. MaarSara verzon er wat op. Op een dag zei Sara tegen haar man: “Ik kan geen kinderen meer krijgen, je moet Hagar, mijn slavin, tot vrouw maken, misschien dat door haar de belofte in vervulling kan gaan.” Dat was een idee van Sara en het klonk misschien wel aardig, maar het was niet van God. Toch stemde Abraham toe  en deed wat zijn vrouw gezegd had. Toen Hagar een zoon kreeg was er feest! Abraham was blij met zijn zoon Ismaël en hoopte dat door hem de belofte in vervulling zou gaan. Je kunt je wel voorstellen hoeveel aandacht Hagar en de nieuwe baby kregen. Hagar was plotseling verheven tot vrouw van de stamleider! Ze voelde zich erg belangrijk. Sara bestond voor haar niet meer. Zij had haar altijd nederig gediend, maar nu was zij arrogant geworden en zeker in die tijd als een vrouw geen kinderen kon krijgen werd dat als een vloek van God gezien. Zij slingerde allerlei kwetsende opmerkingen naar Sara. Dat werd Sara natuurlijk meer als genoeg en zij vernederde Hagar. Hagar vergat dat ze nog steeds de slavin van Sara was en naar haar moest luisteren. De ruzie liep op een gegeven moment zo hoog op dat Hagar en haar zoon van huis wegliepen.
Ongeveer 14 jaar gingen voorbij en Abraham was intussen 99 jaar oud. En de Here verscheen aan Abraham en maakte met hem een verbond. Hij herhaalde de belofte dat hij de vader van een menigte volken zou worden, met de verzekering dat de toekomstige erfgenaam het kind van Sara zou zijn. Abraham lachte bij de gedachte dat zij als twee bejaarden nog een kind zouden krijgen. Toch begreep hij de belofte nog niet. Arme Abraham, hij zag Ismaël nog steeds als de zoon der belofte. Hij dacht aan Ismaël en uit liefde voor zijn zoon riep hij uit: “Och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven!” Maar God zei duidelijk: “Nee, uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en gij zult hem Isaak noemen, en Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, voor zijn nageslacht.” Toch hoorde God ook naar het gebed van Abraham en beloofde Ismaël te zegenen en hem tot een groot volk te maken.
Wonder boven wonder werd Sara zwanger. Heel het kamp was blij. Wat een wonder. Je kon je voorstellen dat ze zeiden: “Heb je het al gehoord? Sara gaat een baby krijgen.” Eindelijk was de belofte vervuld, na 25 jaar. Zo lang heb jij nog niet op iets moeten wachten. Een jaar later werd de beloofde baby geboren. Na 25 jaar lang wachten was hun hoop vervuld en er was grote vreugde over dit wonderkind in de tenten van Abraham en Sara. Zij bereidden een grote maaltijd voor. Dat deden de mensen als zij iets heel bijzonders te vieren hadden.Maar Hagar en Ismaël, die intussen al een tiener was geworden, waren helemaal niet blij. Hun toekomstverwachtingen stortten in. Ismaël was tot dan toe het middelpunt van belangstelling geweest. Hij werd door iedereen gezien als degene die alle rijkdom en zegen van zijn vader zou krijgen, maar nu was de echte erfgenaam geboren. Nu werd hij plotseling aan de kant geschoven en in hun teleurstelling haatten Hagar en Ismaël, de kleine Isaak. De algemene blijdschap maakte hun jaloersheid nog erger totdat Ismaël openlijk Isaak durfde bespotten. Hoe hij dat deed en wat hij precies zei, staat niet in de Bijbel. Neem in ieder geval maar van mij aan dat hij Isaak belachelijk maakte, veel onaardige woorden zei, nare grappen over hem maakte en misschien noemde hij hem wel met beledigende namen of trok ruw aan zijn arm. In ieder geval zag Sara dat de opstandige houding van Ismaël een blijvende oorzaak van ellende zou zijn en ze wilde dat Abraham hier iets aan zou doen. Abraham had het erg moeilijk. Hij wilde Sara en Hagar een plezier doen, maar dat werkte niet zoals hij dacht. Sara zei: “Ismaël zal geen erfgenaam zijn met mijn zoon Isaak” en zij wilde dat Abraham Hagar en haar zoon zou wegsturen. Abraham was hier helemaal niet blij mee. Hoe kon hij zijn zoon Ismaël, waarvan hij toch zoveel hield, wegsturen? Alleen de gedachte al maakte hem heel verdrietig. Wat moest hij doen? Hij vroeg God om raad en door een engel zei God dat hij hen voorgoed weg moest sturen. Dat was harde taal voor Abraham. Maar hij kreeg wel de troostende belofte dat Ismaël, al was hij niet meer in het huis van zijn vader, toch niet door God verlaten zou zijn. Hij zou hem beschermen en tot een groot volk maken.
De dag kwam dat Abraham afscheid moest nemen van zijn zoon Ismaël en Hagar. Hij maakte brood klaar en een zak water voor beiden en met pijn in zijn hart stuurde hij hen weg.
Hagar en Ismaël dwaalden door de woestijn van Berseba. Onderweg kwamen zij in een crisis terecht. Het water raakte op. Wat moesten zij nu doen? In plaats dat Hagar ging bidden, legde zij Ismaël in de schaduw van een struik en ging op een afstand hard zitten huilen, terwijl zij zei: “Ik kan niet aanzien dat hij sterft.” Maar God zag wat er aan de hand was en de Engel sprak van de hemel en zei tegen Hagar: “Wat is er? Wees niet bang, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Sta op, neem hem bij de hand, want Ik zal hem tot een groot volk stellen.”

Klik hier om de puzzel te downloaden. Print het uit en kleur alle vlakjes met een punt erin. Welke 14 plaatjes heb je gevonden? Vul dat hieronder in:

Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Land: *
Leeftijd: *

© 2014 DE ARK. All Rights Reserved