De Ark- Die Arche-The Ark | Eden Lifestyle Centre | Het Kervel
Home
De Ark
Kinderen
Jeugd
Landgoed Het Kervel
Accomodatie
Activiteiten
Eden Lifestyle Centre
Producten
Projecten
Contact

financial
 
Projecten
Praktisch

Wie als vrijwilliger wil komen klussen op Het Kervel voor een bepaalde periode of om een handje te helpen bij de voorbereidingen van een evenement, is heel hartelijk welkom!

Er zijn allerlei werkzaamheden te doen: reparatiewerk, tuinwerk, huishoudelijk werk, opruim- en schoonmaakwerk, timmerwerk en metselwerk. U kunt hier naar hartelust klussen. Als u het op deze manier wilt steunen, is dat ook van harte welkom. Neemt u dan a.u.b. contact met ons op. Zie bij contact.

De Ark steunt diverse zendingsprojecten ter wereld, waarover we van tijd tot tijd berichten. Als dit werk u aanspreekt en u het extra wilt steunen is dat hartelijk welkom. U kunt donateur worden met een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar. Voor het schenken van onroerend goed en het regelen van legaten e.d. neem dan a.u.b. contact met ons op. U kunt bijdragen rechtstreeks overmaken op de ABN Bank, rekeningnr: 55.68.79.406. Vermeldt a.u.b. uw naam en adres of email, dan ontvangt u een bevestiging van uw bijdrage. Als u een specifiek project wilt steunen, vermeldt dit dan a.u.b. erbij; anders komt het ten goede aan het project dat het op dat moment het meest nodig heeft. Namens alle projecten en de redactie bij voorbaat heel hartelijk dank.

1. Dever Kujur, die op verschillende plaatsen, o.a. in Goa en intussen vooral via het project Health Ways in Manipal, India de gezondheidsboodschap en het evangelie verbreidt onder arm en rijk, artsen en studenten.

2. Het verbreiden van het evangelie via literatuur.

3. Het verbreiden van het evangelie via het medisch zendingswerk.

Zendingsberichten van Dever Kujur

India is het 7e grootste land ter wereld en het 2e dichtsbevolkte land ter wereld. Het is ook een land van enorme tegenstellingen tussen arm en rijk, techniek en primitiviteit. In juni 2010 zijn we gestart met een gezondheidsproject onder de naam Health Ways. Voorlichting op leefstijlgebied en het voorzien in gezonde producten is een noodzakelijke stap om velen te helpen een beter leven te leiden en ziekten te voorkomen. Health Ways is een bescheiden gezondheidswinkeltje, waar we mensen voorlichting bieden in de vorm van folders, boeken en voordrachten. Hier komen ook allerlei mensen met gezondheidsproblemen die we met raad en daad proberen te helpen. Daarnaast bakken we bruin brood en leveren andere gezonde bakkersproducten zoals bijv. granola, koekjes, cake en alternatieve chocola. We bieden op kleine schaal biologische groenten en fuit aan. De winkel is in Manipal, Zuid-India en de eerste van zijn soort in Karnataka, een staat die ongeveer net zo groot is als Nederland. Hieronder vindt u artikelen over dit project met foto's en meer informatie. U kunt via de 'backspace' toets weer terug naar de website klikken. Gods zegen gewenst, uw broeder in Christus, Dever Kujur.

Health Ways 2011 1a          Health Ways 2011 1b          Health Ways 2012

Health Ways heeft intussen ook een aparte website opgezet:
www.healthwaysministry.jimdo.com
U vindt er foto's, informatie over India en een aantal ervaringen uit de praktijk. Het grootste gedeelte is in het Engels, maar er is ook een Nederlandse pagina.


Op 6 mei 2005 begonnen we met de lezingen over de 'Openbaring' in het Kasturba Medisch College in Manipal en de adventkerk in Udupi, India. We waren met vier sprekers voor deze serie. De lezingen werden iedere vrijdag- en zaterdagavond gehouden. Veel mensen woonden de lezingen bij, waaronder niet alleen zevende-dags-adventisten, maar ook christenen van andere geloofsovertuigingen en niet-christelijke godsdiensten. De lezingen duurden 28 weken, tot 11 november 2005. We zijn dankbaar voor de vruchten die we van dit werk mogen zien door degenen die een standpunt voor de waarheid hebben ingenomen. Ik zou graag een paar ervaringen willen delen van een jonge medische studente, die de lezingen regelmatig bijwoonde. Ze was geen christen en behoorde tot het 'hindoeïsme', een godsdienst gebaseerd op pantheïsme en occultisme. Tijdens deze periode stond ze op het punt om een eind aan haar leven te maken, vanwege de enorme studiedruk, die ze niet meer aankon. Het interesse voor de waarheid die in haar gewekt was, weerhield haar echter van deze drastische stap. Ze toonde veel interesse voor het christendom en had al verschillende kerken bezocht. Maar het was tijdens deze lezingen dat ze overtuigd werd door de waarheid van de adventboodschap. Ze gelooft nu ook dat de Sabbat de ware christelijke dag van aanbidding is en heeft besloten Jezus als haar persoonlijke Verlosser aan te nemen. Prijs de Heer!
De tweede ervaring gaat over 2 jonge vrouwen in de twintig. Zij waren beiden christenen en hoorden bij een protestantse organisatie, de 'Basel Mission'. Meerdere jaren bezochten zij de Sabbatopeningen in de adventkerk in Udupi. Ze hielden van de Bijbelstudies, maar waren niet overtuigd van de Sabbat. Daarom hielden zij nog steeds de zondag als Gods rustdag. Tijdens de serie lezingen over de 'Openbaring' realiseerden zij zich dat Gods ware rustdag de Sabbat is en niet de zondag. Nu houden deze twee jonge vrouwen ook de Sabbat. Zij hebben ons gevraagd voor hun ouders te bidden, zodat zij op een dag ook de Sabbatwaarheid zullen aannemen.
Wij prijzen God voor deze zielen en voor vele anderen die de drie-engelen-boodschap zullen aannemen. We weten dat we aan het einde van de wereldgeschiedenis leven en we moeten de wereld ernstig waarschuwen voor de spoedige wederkomst van Jezus. Wij vragen u ons en het werk in India in uw gebeden te gedenken. Hartelijk dank voor al uw bijdragen en gebeden. Gods zegen gewenst,
Uw broeder in Christus,
Dever Kujur.

© 2014 DE ARK. All Rights Reserved